Пилатес със Силвия:

Понеделник и сряда - 19:30 ч.

Четвъртък - 12:00 ч.

Събота - 9:30 ч.